+48 531 161 927

Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego oraz wprowadzeniu nowej kategorii opakowań


Wartość wnioskowanego dofinansowania: 244 750,00 PLN

Wartość całkowita wartość projektu (PLN): 547 350,00 PLN

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK, zlokalizowanej w gminie wiejskiej Niegosław, dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego oraz wprowadzeniu nowej kategorii opakowań.

Opis Projektu

Projekt zakłada zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego jaka zajdzie w przedsiębiorstwie na skutek wdrożenia innowacyjnego Automatu do produkcji opakowań. W efekcie przyniesie to zwiększenie efektywności i produktywności firmy produkcyjnej EKO-PAK.

Automat pozwala m.in. na jednoczesne wycinanie, bigowanie (tj. wstępnego zaznaczenia miejsca zginania kartonu) oraz szczelinowanie w jednym cyklu pracy.

Efektem zastosowania w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy automatu do produkcji opakowań będzie:

  1. Nowy produkt - wielkogabarytowy kontener ekologiczny.
  2. Udoskonalony produkt - dotychczas produkowane opakowania będą wykonane z wyższą precyzją, rzadziej klejone, produkcja będzie znacznie szybsza, kartony staną się także bardziej wytrzymałe i estetyczne.

Dla prawidłowej instalacji maszyny konieczne jest wykonanie prac budowlanych w zakresie m.in. przygotowania miejsca zakotwiczenia urządzenia, posadzki bezpyłowej, oświetlenia i układu wentylacji zgodnie z wymogami BHP do pracy na stanowisku operatora automatu.

Wzrost wydajności procesu produkcyjnego pociąga za sobą konieczność dodatkowych inwestycji, które umożliwią pełne zdyskontowanie nowych możliwości i zdolności produkcyjnych zakładu.

Przetargi

loga UE

«powrót