+48.531161927

Zakup sprężarki śrubowej


Przedmiotem zamówienia jest sprężarka śrubowa – 1 szt., fabrycznie nowa.

Parametry:

Ogłoszenie z dniem 02.08.2017. Termin składania ofert: 18.08.2017. Oferty można składać drogą: email, pocztą lub osobiście.

Szczegóły w pliku do pobrania.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, działania 1.5. Rozwój sektora MŚP, poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne informuję, iż przetarg pt Zakup sprężarki śrubowej w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, działania 1.5. Rozwój sektora MŚP, poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne wygrała firma machAIR ul. Babimojska 33 Krężoły 66-100 Sulechów.

pliki do pobrania


 Informacje o ogłoszeniu

«powrót